Lolland - Falster
 
  Blå anemoner  
   
     
 

Velkommen til Danmission Lolland Falster

 

 

Til præster og menighedsråd

Hvordan når vi længere ud med kirkens budskab? Dette anliggende præger i forskellige variationer den kirkelige debat. Menighedsrådene har fået større frihed til at prioritere og beslutte, hvorledes man vil gribe arbejdet an i det enkelte sogn. Som en af de frie organisationer i Folkekirken vil Danmission gerne yde vores bidrag til arbejdet, ikke kun ved at bede om støtte til selve missionsarbejdet (det er selvfølgelig stadig en del af vores anliggende), men også ved at tilbyde personer og materialer, som kan være med til at styrke kirkelivet lokalt.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

NYT:

 

Danmission Lolland-Falsters årsmøde

søndag den 22. april 2018 i Sakskøbing

Program:

Først deltager vi i højmessen kl. 10.30 i Sakskøbing kirke. Prædikant erfhv. missionær Else Højvang. Liturg er sognepræst Lisbeth Lumby.

Efter gudstjenesten byder vi på frokost á 50 kr. i konfirmandstuen, og herefter vil Else Højvang fortælle fra sine mange år som missionær i Tanzania.

Efter foredraget er der generalforsamling i henhold til vedtægterne med bl. a.: Årsberetning ved formanden, Anne Birgitte Villadsen, regnskab ved kasserer Birgit Jensen, valg til bestyrelsen samt valg af repræsentanter til Danmissions årsmøde.

 

 


               
udsendelse Anna-Marie og Louis er i Danmark på et lynbesøg i januar, og efter gudstjensten i Sundkirken søndag den 21. januar kl. 10 fortæller de om deres liv lige nu som Danmissions udsendinge i Tanzania
 

Søndag den 21. maj 2017 blev Anna-Marie Lauenstein og Louis William Møllerfors udsendt fra Sundkirken ved Nykøbing F. til tjeneste i Tanzania. Det er vi jo ret stolte af her i området, hvor de har boet indtil nu! Du kan følge deres hverdag i Tanzania ved at klikke ind på https://blog.danmission.dk/aml/

 


 

Tag medansvar - bliv medlem af Danmission

 

Så får du Danmission Magasin med posten - se seneste nummer her (kopier adresse):

 

http://issuu.com/danmission/docs/danmission_4_2015_issuu/1?e=7378243/31766904

 

 

 

Blanket til indmeldelse her

 

 


 

 

 

Støt Syrien 

 

Hjælp ofrene i Syrien

 

giro 6000 398

bank reg 4190 konto 6000 398

  

Link til at sende støttebeløb her

 


 

 


  

  

                                       Vi har også en gruppe på Facebook:   Danmission i Lolland-Falsters stift

- og en side: Danmission Lolland-Falster

 

Offergang Tanzania

 

Støt Danmissions arbejde

 

Se muligheder her 

 

 

 

 

 Tænd lys - glæd andre

 

 

Tænder du af og til et lys? Hvis svaret er ja, så tænd genbrugslys fra Danmission.

Lysene laves af genbrug, så gem endelig alle dine lysestumper 

– og din kirkes.

 

 

Lysene kan købes hos vore sælgere rundt omkring på Lolland-Falster. 

Er der ikke en sælger i dit sogn, så kunne det jo blive dig.

 

Kontakt Anne-Grethe Langergaard Andersen, tlf 2871 0778

e-mail  aha@mail123.dk

 

 

Lysene kan også købes i vores genbrugsbutikker. Her kan du også aflevere dine lysestumper.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

DANMISSION er en del af folkekirkens internationale arbejde for gennem kristen tilstedeværelse og forkyndelse af den kristne tro og livsholdning at hjælpe til bedre leveforhold. 

 

Danmissions arbejde koordineres på stiftsplan af en stiftsbestyrelse.

Danmission kan tilbyde stiftets sogne brochurer til kirker og sognegårde, talere til møder, børne- og ungdomsarrangementer. 

Menighedsråd / præster kan ved henvendelse til stiftsbestyrelse eller kontaktpersoner få flere oplysninger om Danmission og træffe aftale om besøg.

 

 

Danmission link

 

Landsorganisationen Danmissions hjemmeside.