Lolland - Falster
 
   
   
     
 

Velkommen til Danmission Lolland Falster

 

 

Til præster og menighedsråd

Hvordan når vi længere ud med kirkens budskab? Dette anliggende præger i forskellige variationer den kirkelige debat. Menighedsrådene har fået større frihed til at prioritere og beslutte, hvorledes man vil gribe arbejdet an i det enkelte sogn. Som en af de frie organisationer i Folkekirken vil Danmission gerne yde vores bidrag til arbejdet, ikke kun ved at bede om støtte til selve missionsarbejdet (det er selvfølgelig stadig en del af vores anliggende), men også ved at tilbyde personer og materialer, som kan være med til at styrke kirkelivet lokalt.

 


 udsendelse
 

Udsendelsesgudstjeneste for

 

Anna-Marie Lauenstein og Louis William Møllerfors

 

 

Søndag d. 21. maj 2017 kl. 10.00

 

 

Sundkirken, Linde Alle 34B, 4800 Nykøbing Falster

 

 

Den økonomuddannede Louis William Møllerfors bliver Danmissions nye landerepræsentant og dermed tovholderen på alle de projekter, som Danmission driver i samarbejde med sine mange partnere i det østafrikanske land.

Anna- Marie Lauenstein, der er uddannet lærer, får til hovedopgave i samarbejde med den lokale kirkes folk at uddanne søndagsskoleledere sådan at børn kan møde evangeliet forkyndt for børn og bistå menighederne i udvikling af deres lokale kirke. De skal bo i Karagwe stift og rejser ud på en foreløbig 4-årig kontrakt med Danmission.

 

Gudstjenesten varetages af sognepræst i Sundkirken Hanne Lundsgaard, mens selve udsendelsesmarkeringen forestås af Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller. Efter gudstjenesten byder Sundkirken og Danmission på udvidet kirkekaffe, hvorunder der vil være mulighed for at give Louis William Møllerfors og Anna-Marie Lauenstein en hilsen med på deres rejse. Ligeledes vil der være en indsamling til fordel for Danmissions arbejde i Tanzania på selve dagen.

 

Danmission håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage i denne festlige begivenhed, så vi fællesskab kan ønske parret Guds velsignelse med deres nært forestående tilværelse i Tanzania.

 

Vil du følge med i deres arbejde, så bliv ven med dem på Facebook eller følg dem på Danmissions hjemmeside

 

Støt dem ved at sende bidrag til Danmission, mærket "Anna-Marie og Louis"

 

 

 

 


 

Tag medansvar - bliv medlem af Danmission

 

Så får du Danmission Magasin med posten - se seneste nummer her (kopier adresse):

 

http://issuu.com/danmission/docs/danmission_4_2015_issuu/1?e=7378243/31766904

 

 

 

Blanket til indmeldelse her

 

 


 

 

 

Støt Syrien 

 

Hjælp ofrene i Syrien

 

giro 6000 398

bank reg 4190 konto 6000 398

  

Link til at sende støttebeløb her

 


 

 


  

  

                                       Vi har også en gruppe på Facebook:   Danmission i Lolland-Falsters stift

- og en side: Danmission Lolland-Falster

 

Offergang Tanzania

 

Støt Danmissions arbejde

 

Se muligheder her 

 

 

 

 

 Tænd lys - glæd andre

 

 

Tænder du af og til et lys? Hvis svaret er ja, så tænd genbrugslys fra Danmission.

Lysene laves af genbrug, så gem endelig alle dine lysestumper 

– og din kirkes.

 

 

Lysene kan købes hos vore sælgere rundt omkring på Lolland-Falster. 

Er der ikke en sælger i dit sogn, så kunne det jo blive dig.

 

Kontakt Anne-Grethe Langergaard Andersen, tlf 2871 0778

e-mail  aha@mail123.dk

 

 

Lysene kan også købes i vores genbrugsbutikker. Her kan du også aflevere dine lysestumper.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

DANMISSION er en del af folkekirkens internationale arbejde for gennem kristen tilstedeværelse og forkyndelse af den kristne tro og livsholdning at hjælpe til bedre leveforhold. 

 

Danmissions arbejde koordineres på stiftsplan af en stiftsbestyrelse.

Danmission kan tilbyde stiftets sogne brochurer til kirker og sognegårde, talere til møder, børne- og ungdomsarrangementer. 

Menighedsråd / præster kan ved henvendelse til stiftsbestyrelse eller kontaktpersoner få flere oplysninger om Danmission og træffe aftale om besøg.

 

 

Danmission link

 

Landsorganisationen Danmissions hjemmeside.